29.00лв.

№ 0, № 1, № 2, № 3

19.00лв.

№ 2

28.00лв.

№ 3